RubyGems Navigation menu

ruby-api 0.0.1

这个 Gem 版本已经撤回了,无法直接下载,也无法被其他 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.0.3 - July 18, 2018 (7.5 KB)
  2. 1.0.2 - July 17, 2018 (7.0 KB)
  3. 1.0.1 - July 17, 2018 (7.0 KB)
  4. 0.0.1 - May 23, 2018 (4.5 KB) 已撤回
显示所有版本 (共 4 个)

业主:

撤回:

作者:

  • Voislav Jovanovic

SHA 256 校验和:

1608c7348dbe53ce53f4986aba8ca5826039a497d2841b2ce092bfdcf1b4e42f

下载总量 4,765

这个版本 193

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 0

链接: