RubyGems Navigation menu

rsvg2 4.2.1

Ruby/RSVG2 is a Ruby binding of librsvg-2.x.

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制!

安装:
=

版本列表:

  1. 4.2.2 - April 02, 2024 (29.0 KB)
  2. 4.2.1 - February 22, 2024 (29.0 KB)
  3. 4.2.0 - August 19, 2023 (29.0 KB)
  4. 4.1.9 - August 11, 2023 (29.0 KB)
  5. 4.1.8 - June 25, 2023 (29.0 KB)
显示所有版本 (共 216 个)

Runtime 依赖 (2):

cairo-gobject = 4.2.1
gdk_pixbuf2 = 4.2.1

业主:

推送:

作者:

  • The Ruby-GNOME Project Team

SHA 256 校验和:

3268d5634369d02747f487b021456cee09a7d489787935b36764a77fb93b8ac9

下载总量 869,923

这个版本 2,229

许可:

LGPL-2.1+

需要的 Ruby 版本: >= 0

链接: