RubyGems Navigation menu

rightscale-nanite 0.4.1.22

Self-assembling fabric of ruby daemons; fork of ezmobius/nanite.

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

版本列表:

  1. 0.4.1.22 - January 12, 2010 (46.0 KB)
  2. 0.4.1.10 - November 09, 2009 (45.5 KB)
  3. 0.4.1.4 - August 10, 2014 (56.5 KB)
  4. 0.4.1.3 - August 10, 2014 (56.5 KB)
  5. 0.4.1.2 - August 10, 2014 (54.0 KB)
显示所有 (7 个版本)

Runtime 依赖关系 (1):

amqp >= 0.6.0

所有者:

作者:

  • RightScale, Inc.

SHA 256 checksum:

0d064b478c050d04a2033676d4f8b8169cae16f92698ae568d18a9c4ff07f2bd

下载总次数 18,181

这个版本 4,246

许可:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: