RubyGems Navigation menu

rightscale-nanite-dev 0.4.1.22

Self-assembling fabric of ruby daemons; fork of ezmobius/nanite.

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

版本列表:

  1. 0.4.1.22 - January 12, 2010 (46.0 KB)
  2. 0.4.1.17 - December 02, 2009 (45.5 KB)
  3. 0.4.1.16 - December 01, 2009 (45.5 KB)
  4. 0.4.1.15 - November 30, 2009 (45.5 KB)
  5. 0.4.1.11 - November 11, 2009 (45.5 KB)
显示所有 (6 个版本)

Runtime 依赖关系 (1):

amqp >= 0.6.0

所有者:

作者:

  • RightScale, Inc.

SHA 256 checksum:

96bf077b6a6578f62c0d9273c200a6055fb9a5d08959018a4d7fceab527f1d63

下载总次数 20,810

这个版本 4,310

许可:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: