RubyGems Navigation menu

rexle-css 0.1.1

Transforms a CSS selector to an XPath

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制!

安装:
=

版本列表:

  1. 0.2.0 - August 09, 2019 (8.5 KB)
  2. 0.1.6 - September 07, 2017 (8.0 KB)
  3. 0.1.5 - November 25, 2015 (8.0 KB)
  4. 0.1.4 - November 09, 2015 (8.0 KB)
  5. 0.1.3 - October 19, 2014 (8.0 KB)
  6. 0.1.1 - October 12, 2014 (8.0 KB)
显示所有版本 (共 7 个)

业主:

作者:

  • James Robertson

SHA 256 校验和:

a67c4eedd98764b2b84e260b6377af984c145aba1ae1c72c165db9815deb811f

下载总量 23,886

这个版本 2,266

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 0

链接: