RubyGems Navigation menu

rev 0.3.2

Rev is a Ruby binding to the libev high performance event library

版本列表:

 1. 0.3.2 - January 08, 2010 (87.0 KB)
 2. 0.3.1 - October 15, 2009 (86.5 KB)
 3. 0.3.0 - September 24, 2009 (86.0 KB)
 4. 0.2.4 - February 01, 2009 [?] (83.0 KB)
 5. 0.2.3 - February 01, 2009 [?] (265.0 KB)
显示所有 (13 个版本)

Runtime 依赖关系 (1):

 • iobuffer >= 0.1.3
 • 所有者:

  作者:

  • Tony Arcieri

  SHA 256 checksum:

  c711d8f7022df8412980a6b3ec2c2be24de640f9d46d6c72addb516d530d68c9

  下载总次数 81,905

  这个版本 44,127

  Gemfile:
  = 复制到剪贴板 已复制

  安装:
  =

  许可:

  需要的 Ruby 版本: >= 1.8.6

  相关链接: