RubyGems Navigation menu

relaxo 0.4.1

这个 Gem 版本已经撤回了,无法直接下载,也无法被其他 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.6.2 - June 05, 2020 (7.5 KB)
  2. 1.6.1 - June 02, 2020 (8.0 KB)
  3. 1.6.0 - May 29, 2020 (7.5 KB)
  4. 1.5.0 - June 09, 2019 (14.5 KB)
  5. 1.4.0 - June 30, 2018 (14.0 KB)
  6. 0.4.1 - April 04, 2013 (14.0 KB) 已撤回
显示所有版本 (共 20 个)

业主:

撤回:

作者:

  • Samuel Williams

SHA 256 校验和:

df0ef1570b0673b12bce644a49d949581e1f10a2fb4d5866d075b6d02d2b7455

下载总量 39,149

这个版本 14

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

链接: