RubyGems Navigation menu

redis-rack 2.1.1

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 2.1.3 - August 11, 2020 (13.5 KB)
  2. 2.1.2 - February 08, 2020 (13.5 KB)
  3. 2.1.1 - January 24, 2020 (14.0 KB) 已废弃
  4. 2.1.0 - January 13, 2020 (11.5 KB)
  5. 2.1.0.pre - September 18, 2019 (11.5 KB)
  6. 2.0.6 - September 18, 2019 (11.5 KB)
显示所有 (27 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Luca Guidi

SHA 256 checksum:

5877bf6b9cf5ec8027b5277146283d1c8a210d45f74526fadede1e7abf0ef68d

下载总次数 42,011,478

这个版本 5,117

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: