RubyGems Navigation menu

rbt 0.8.72

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.8.111 - March 05, 2021 (3.7 MB)
  2. 0.8.72 - September 09, 2020 (3.6 MB) 已废弃
显示所有 (1547 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

fd0c4ca0da2a87eb694608dc43f6a3073cd718d85e878584206fa7c700c71a59

下载总次数 331,097

这个版本 80

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.7.1

需要的 RubyGems 版本: >= 3.1.4

相关链接: