RubyGems Navigation menu

rbt 0.8.38

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.8.111 - March 05, 2021 (3.7 MB)
  2. 0.8.38 - June 28, 2020 (3.5 MB) 已废弃
显示所有 (1547 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

03b2c59dde0dfb67a6f188423fcb5837eeaf8d35930b51986a976058f41a724a

下载总次数 331,110

这个版本 105

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.7.1

需要的 RubyGems 版本: >= 3.1.4

相关链接: