RubyGems Navigation menu

rbt 0.7.97

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.8.111 - March 05, 2021 (3.7 MB)
  2. 0.8.110 - February 24, 2021 (3.7 MB)
  3. 0.7.97 - March 04, 2020 (2.1 MB) 已废弃
显示所有 (1547 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

f6a4c1bb0ec00d72a87141556d4c055ae14017deae6ff64929bf0eb2f43e2b8f

下载总次数 331,042

这个版本 16

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.7.0

需要的 RubyGems 版本: >= 3.1.2

相关链接: