RubyGems Navigation menu

rbt 0.7.84

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.8.111 - March 05, 2021 (3.7 MB)
  2. 0.8.110 - February 24, 2021 (3.7 MB)
  3. 0.7.84 - February 11, 2020 (2.1 MB) 已废弃
显示所有 (1547 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

53040109e9b905812a2b3f1b02062efb3e62eef0a4491a4282d8869fca3ed610

下载总次数 331,087

这个版本 114

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.7.0

需要的 RubyGems 版本: >= 3.1.2

相关链接: