RubyGems Navigation menu

rbt 0.7.53

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.10.050 - April 12, 2021 (3.4 MB)
  2. 0.10.049 - April 12, 2021 (3.4 MB)
  3. 0.9.007 - April 02, 2021 (3.7 MB)
  4. 0.8.112 - March 08, 2021 (3.7 MB)
  5. 0.7.53 - December 26, 2019 (2.0 MB) 已废弃
显示所有 (1602 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

7bf2523460508c9363e6d033df6499b2d501a969e2ad6725eadffb4dcb01f121

下载总次数 333,584

这个版本 119

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.6.5

需要的 RubyGems 版本: >= 3.1.2

相关链接: