RubyGems Navigation menu

rbt 0.7.41

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.8.110 - February 24, 2021 (3.7 MB)
  2. 0.7.41 - December 16, 2019 (2.0 MB) 已废弃
显示所有 (1546 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

a4f05d1c17f6282ac2827e4defd65cc1282cc2fa23a08d9a5ccf79e7cfef7446

下载总次数 330,967

这个版本 71

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.6.5

需要的 RubyGems 版本: >= 3.0.6

相关链接: