RubyGems Navigation menu

rbt 0.5.26

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.11.55 - November 21, 2022 (4.3 MB)
  2. 0.10.215 - August 21, 2022 (3.9 MB)
  3. 0.5.26 - October 03, 2018 (1.4 MB) 已废弃
显示所有 (1814 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

840a04abfc32e8e98bcdb13a5551a11567fb5065bccc78cadb0f2b02f5f1b04d

下载总次数 351,874

这个版本 320

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.5.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.7.7

相关链接: