RubyGems Navigation menu

rbt 0.5.24

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.8.110 - February 24, 2021 (3.7 MB)
  2. 0.5.24 - October 02, 2018 (1.4 MB) 已废弃
显示所有 (1546 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

fddbfa61709b4ff75fba719d4a35081b7347f751a45b7a12f129627a0f4f6e1a

下载总次数 330,953

这个版本 323

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.5.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.7.7

相关链接: