RubyGems Navigation menu

rbt 0.5.20

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.8.110 - February 24, 2021 (3.7 MB)
  2. 0.5.20 - September 30, 2018 (1.4 MB) 已废弃
显示所有 (1546 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

cb2bc2af9159cbf14285d3d5ea78b0dcf186f6bc8faefe41cd610e8722d71ba2

下载总次数 330,979

这个版本 287

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.5.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.7.7

相关链接: