RubyGems Navigation menu

rbt 0.5.1

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.10.050 - April 12, 2021 (3.4 MB)
  2. 0.10.049 - April 12, 2021 (3.4 MB)
  3. 0.9.007 - April 02, 2021 (3.7 MB)
  4. 0.8.112 - March 08, 2021 (3.7 MB)
  5. 0.5.1 - September 21, 2018 (1.3 MB) 已废弃
显示所有 (1602 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

f116c3202899c6e5ce352f3a029dc336f7c40a46a930dae21e588f8c03fa63f5

下载总次数 333,584

这个版本 328

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.5.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.7.7

相关链接: