RubyGems Navigation menu

rbt 0.5.183

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.9.002 - March 09, 2021 (3.7 MB)
  2. 0.8.112 - March 08, 2021 (3.7 MB)
  3. 0.5.183 - December 30, 2018 (1.5 MB) 已废弃
显示所有 (1549 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

1350dc02d38a5821ca3157bf93ae669dc6bd4968771e3570d79adb5adef28e8b

下载总次数 331,223

这个版本 160

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.5.3

需要的 RubyGems 版本: >= 3.0.1

相关链接: