RubyGems Navigation menu

rbt 0.5.124

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.8.111 - March 05, 2021 (3.7 MB)
  2. 0.5.124 - November 26, 2018 (1.5 MB) 已废弃
显示所有 (1547 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

8117486fb24487e10234e51b4538cb7175012faa583a59a3bf0baabbc8c76595

下载总次数 331,096

这个版本 214

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.5.3

需要的 RubyGems 版本: >= 2.7.7

相关链接: