RubyGems Navigation menu

rbt 0.4.25

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.8.110 - February 24, 2021 (3.7 MB)
  2. 0.4.25 - September 19, 2018 (1.3 MB) 已废弃
显示所有 (1546 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

f5d611eb7ff6e0abe78c556453ecc8ebb2bc7feb1ca4149b38e647101a65cf8e

下载总次数 330,953

这个版本 311

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.5.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.7.7

相关链接: