RubyGems Navigation menu

rbt 0.11.37

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.11.97 - March 24, 2023 (4.4 MB)
  2. 0.11.95 - March 23, 2023 (4.4 MB)
  3. 0.11.37 - September 22, 2022 (4.3 MB) 已废弃
  4. 0.10.215 - August 21, 2022 (3.9 MB)
显示所有 (1853 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

672f1843b5da5b7b167cb7c738e1f7a7fdb187481eafa303f7290541b9f4d819

下载总次数 355,528

这个版本 48

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.7.6

需要的 RubyGems 版本: >= 3.3.22

相关链接: