RubyGems Navigation menu

rbt 0.10.168

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.11.118 - May 29, 2023 (4.4 MB)
  2. 0.10.215 - August 21, 2022 (3.9 MB)
  3. 0.10.168 - August 26, 2021 (3.8 MB) 已废弃
显示所有 (1873 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

14fb39ff9cbc81a506a987149822c4e4851b36199fd6e59e083a070483f07b6e

下载总次数 357,665

这个版本 146

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.5.8

需要的 RubyGems 版本: >= 3.2.25

相关链接: