RubyGems Navigation menu

rbt 0.1.49

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.8.110 - February 24, 2021 (3.7 MB)
  2. 0.1.49 - July 18, 2017 (238.0 KB) 已废弃
显示所有 (1546 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

f40e83ff1c216ebdd0bd8e91794d39dcff3cbcb0070c00c2ae196d6620a7078e

下载总次数 330,989

这个版本 127

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.4.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.6.12

相关链接: