RubyGems Navigation menu

rbt 0.1.273

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.9.002 - March 09, 2021 (3.7 MB)
  2. 0.8.112 - March 08, 2021 (3.7 MB)
  3. 0.1.273 - September 08, 2017 (280.0 KB) 已废弃
显示所有 (1549 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

c4a07b5ccc19002538e7c9e58502242a38ca12203bd66a087026b425e0b9ee59

下载总次数 331,221

这个版本 292

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.4.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.6.12

相关链接: