RubyGems Navigation menu

rbt 0.1.269

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.8.110 - February 24, 2021 (3.7 MB)
  2. 0.1.269 - September 05, 2017 (279.0 KB) 已废弃
显示所有 (1546 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

006e92757ab950c200edeb33731d3abf8b4216b1174de2fc18a3e80ae5b2e026

下载总次数 330,956

这个版本 295

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.4.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.6.11

相关链接: