RubyGems Navigation menu

rbt 0.1.233

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.8.110 - February 24, 2021 (3.7 MB)
  2. 0.1.233 - August 26, 2017 (270.0 KB) 已废弃
显示所有 (1546 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

21510e7120b3d38461481ffc5dfd4f2a7cec9934ac0ab52af8bc10fffc27b032

下载总次数 330,978

这个版本 266

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.4.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.6.12

相关链接: