RubyGems Navigation menu

rbt 0.0.92

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.8.111 - March 05, 2021 (3.7 MB)
  2. 0.8.110 - February 24, 2021 (3.7 MB)
  3. 0.0.92 - October 26, 2015 (121.0 KB) 已废弃
显示所有 (1547 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

efce400ba068349407b9183de5db7b50df7d653d0cfbe9a0f9d7254108418d47

下载总次数 331,089

这个版本 298

许可:

GPL 2

需要的 Ruby 版本: >= 2.2.3

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: