RubyGems Navigation menu

rbt 0.0.74

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.8.111 - March 05, 2021 (3.7 MB)
  2. 0.8.110 - February 24, 2021 (3.7 MB)
  3. 0.0.74 - October 18, 2015 (110.0 KB) 已废弃
显示所有 (1547 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

558b316db02e85fd83daee0a836f09b4c2f798d05e29b82aa23a060d7565ae58

下载总次数 331,055

这个版本 285

许可:

GPL 2

需要的 Ruby 版本: >= 2.2.3

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: