RubyGems Navigation menu

rbt 0.0.49

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.8.110 - February 24, 2021 (3.7 MB)
  2. 0.0.49 - August 31, 2014 (157.5 KB) 已废弃
显示所有 (1546 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

30a8042debd7485bcca9373982fd5b0516561b9d3f9cb3d411bf32556ed26212

下载总次数 330,963

这个版本 562

许可:

GPL 2

需要的 Ruby 版本: >= 0

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: