RubyGems Navigation menu

rbt 0.0.157

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.9.002 - March 09, 2021 (3.7 MB)
  2. 0.8.112 - March 08, 2021 (3.7 MB)
  3. 0.0.157 - December 22, 2015 (168.0 KB) 已废弃
显示所有 (1549 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

93f08ff6a0ba61d44c7e14adc599d52403efad6ad90ceaa5ea5a5f1665442193

下载总次数 331,223

这个版本 233

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.2.3

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: