RubyGems Navigation menu

rake 11.2.1

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 13.0.6 - July 09, 2021 (83.0 KB)
  2. 13.0.5 - July 08, 2021 (83.0 KB)
  3. 13.0.4 - July 06, 2021 (83.0 KB)
  4. 13.0.3 - December 21, 2020 (85.0 KB)
  5. 13.0.2 - December 19, 2020 (85.0 KB)
  6. 11.2.1 - June 12, 2016 (100.0 KB) 已废弃
显示所有 (90 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Hiroshi SHIBATA, Eric Hodel, Jim Weirich

SHA 256 checksum:

443d3a60fcfc6b4746b7f360d49b82f2d5bdde9c3749289bfada9e566e148c26

下载总次数 526,952,741

这个版本 2,318

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 1.9.3

需要的 RubyGems 版本: >= 1.3.2

相关链接: