RubyGems Navigation menu

queue_classic_admin 1.0.0.beta1

An admin interface for QueueClassic

版本列表:

  1. 1.0.0.beta2 - April 22, 2015 (11.5 KB)
  2. 1.0.0.beta1 - April 22, 2015 (11.5 KB)
  3. 0.2.5 - April 14, 2015 (11.5 KB)
  4. 0.2.4 - January 07, 2015 (12.0 KB)
  5. 0.2.3 - January 07, 2015 (12.0 KB)
显示所有 (21 个版本)

Runtime 依赖关系 (5):

Development 依赖关系 (1):

所有者:

作者:

  • Simon Mathieu

SHA 256 checksum:

7b4cd860f415790621d35501fc6895ea485d69dc8803e58055345b8c1e5c2397

下载总次数 48,883

这个版本 1,775

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 0

需要的 RubyGems 版本: > 1.3.1

相关链接: