RubyGems Navigation menu

queue_classic_admin 0.0.8

An admin interface for QueueClassic

版本列表:

  1. 1.0.0.beta2 - April 22, 2015 (11.5 KB)
  2. 1.0.0.beta1 - April 22, 2015 (11.5 KB)
  3. 0.2.5 - April 14, 2015 (11.5 KB)
  4. 0.2.4 - January 07, 2015 (12.0 KB)
  5. 0.2.3 - January 07, 2015 (12.0 KB)
  6. 0.0.8 - November 20, 2013 (10.0 KB)
显示所有 (21 个版本)

Runtime 依赖关系 (5):

pg >= 0
queue_classic >= 2.1.0
rails ~> 3.2.13
will_paginate >= 3.0.0

Development 依赖关系 (2):

所有者:

作者:

  • Simon Mathieu

SHA 256 checksum:

068954bb6490bffacac223e8f98a7ed873a14aa81a2e24154ddb4a5941990c40

下载总次数 49,424

这个版本 2,267

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: