RubyGems Navigation menu

queue_classic_admin 0.0.2

An admin interface for QueueClassic

版本列表:

  1. 1.0.0.beta2 - April 22, 2015 (11.5 KB)
  2. 1.0.0.beta1 - April 22, 2015 (11.5 KB)
  3. 0.2.5 - April 14, 2015 (11.5 KB)
  4. 0.2.4 - January 07, 2015 (12.0 KB)
  5. 0.2.3 - January 07, 2015 (12.0 KB)
  6. 0.0.2 - June 26, 2013 (688.5 KB)
显示所有 (21 个版本)

Runtime 依赖关系 (3):

pg >= 0
queue_classic > 2.1.0
rails ~> 3.2.13

Development 依赖关系 (2):

所有者:

作者:

  • Simon Mathieu

SHA 256 checksum:

2b9fb9f69cebd8dcb9249ad01251276ed9fb7e5dc2eadeee2fb68f3bb9ced85c

下载总次数 49,469

这个版本 2,416

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: