RubyGems Navigation menu

qualitysmith_extensions 0.0.37

这个 Gem 版本已经撤回了,无法直接下载,也无法被其他 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.0.64 - July 17, 2007* (67.0 KB)
  2. 0.0.63 - July 17, 2007* (67.0 KB)
  3. 0.0.60 - June 05, 2007* (64.0 KB)
  4. 0.0.49 - May 24, 2007* (61.0 KB)
  5. 0.0.37 - May 18, 2007* (52.5 KB) 已撤回
  6. 0.0.34 - May 10, 2007* (50.0 KB)
显示所有版本 (共 17 个)

业主:

撤回:

作者:

  • Tyler Rick and others

SHA 256 校验和:

9f19153ab50a8a8e2c1d64106ef55df0e2910b359115417c8691767c6455ae19

下载总量 56,479

这个版本 869

许可:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

链接: