RubyGems Navigation menu

qtbindings-qt 4.8.6.4-x86-mingw32

qtbindings-qt contains the compiled qt dlls

版本列表:

  1. 4.8.6.4 - October 18, 2017 x86-mingw32 (26.8 MB)
  2. 4.8.6.4 - October 18, 2017 x64-mingw32 (25.8 MB)
  3. 4.8.6.3 - November 22, 2016 x86-mingw32 (26.1 MB)
  4. 4.8.6.3 - November 22, 2016 x64-mingw32 (27.3 MB)
  5. 4.8.6 - March 27, 2015 x64-mingw32 (27.3 MB)
显示所有 (8 个版本)

要求:

none

所有者:

作者:

  • Ryan Melton, Jason Thomas

SHA 256 checksum:

24d66e04b5dd16934a902d39d76ad07fea7f81fc528558d2d8876568c39c6b19

下载总次数 29,203

这个版本 2,555

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

LGPL-2.1

需要的 Ruby 版本: ~> 2.4

相关链接: