RubyGems Navigation menu

pry-note 0.2.1

Ease refactoring and exploration by attaching notes to methods and classes in Pry

版本列表:

  1. 0.2.9 - December 12, 2012 (9.5 KB)
  2. 0.2.8 - December 12, 2012 (9.5 KB)
  3. 0.2.7 - December 06, 2012 (9.5 KB)
  4. 0.2.6 - December 02, 2012 (9.5 KB)
  5. 0.2.5 - December 01, 2012 (9.0 KB)
  6. 0.2.1 - November 22, 2012 (6.5 KB)
显示所有 (10 个版本)

Development 依赖关系 (1):

rake ~> 0.9

所有者:

作者:

  • John Mair (banisterfiend)

SHA 256 checksum:

a5a1ddb4f9f6f438a6437960f8d632c9db21bd5220a58e874876d9d2614b8fed

下载总次数 26,766

这个版本 2,575

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: