RubyGems Navigation menu

prawn-core 0.8.4

Prawn is a fast, tiny, and nimble PDF generator for Ruby

版本列表:

  1. 0.8.4 - February 25, 2010 (4.3 MB)
  2. 0.7.2 - January 31, 2010 (4.3 MB)
  3. 0.7.1 - January 03, 2010 (4.3 MB)
  4. 0.6.3 - November 19, 2009 (4.2 MB)
  5. 0.6.2 - November 14, 2009 (4.2 MB)
显示所有 (8 个版本)

所有者:

作者:

  • Gregory Brown

SHA 256 checksum:

4d74d1ddc2e56120548a7b427a98771d78fdc9a00c667e1a0729b2749100bd76

下载总次数 2,031,428

这个版本 998,794

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: