RubyGems Navigation menu

playwright-ruby-client 0.6.6

The Ruby binding of playwright driver 1.12.0

版本列表:

  1. 1.26.0 - September 25, 2022 (369.0 KB)
  2. 1.25.0 - August 14, 2022 (369.0 KB)
  3. 1.24.0 - August 13, 2022 (368.0 KB)
  4. 1.23.0 - August 11, 2022 (360.5 KB)
  5. 1.22.0 - May 18, 2022 (355.5 KB)
  6. 0.6.6 - June 11, 2021 (275.0 KB)
显示所有 (69 个版本)

Runtime 依赖关系 (2):

Development 依赖关系 (10):

所有者:

Pushed by:

作者:

  • YusukeIwaki

SHA 256 checksum:

d3e73650bd55efb0f133cffe9090f28b247ff4570d6e13285648ecc683550e22

下载总次数 107,373

这个版本 1,415

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 2.4

相关链接: