RubyGems Navigation menu

perftools.rb 0.5.0

A sampling profiler for ruby code based on patches to google-perftools

版本列表:

  1. 2.0.5 - July 13, 2016 (1.2 MB)
  2. 2.0.4 - July 27, 2015 (1.2 MB)
  3. 2.0.3 - July 23, 2015 (1.2 MB)
  4. 2.0.2 - July 09, 2015 (1.2 MB)
  5. 2.0.1 - May 23, 2013 (1.2 MB)
  6. 0.5.0 - August 20, 2010 (1.1 MB)
显示所有 (30 个版本)

所有者:

作者:

  • Aman Gupta

SHA 256 checksum:

e9d7b807136792dfb7429766e664ac1b9f4f54450b6e9469b845f7caf577b905

下载总次数 522,957

这个版本 3,543

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: