RubyGems Navigation menu

opn 1.0.48

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.0.53 - January 20, 2020 (8.5 KB)
  2. 1.0.48 - April 05, 2019 (8.5 KB) 已废弃
显示所有 (54 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

efcd8bb47219ebb7a3ed185abf6745050c6771f9870444b2003a26340a32b32d

下载总次数 39,354

这个版本 854

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.6.2

需要的 RubyGems 版本: >= 3.0.3

相关链接: