RubyGems Navigation menu

opn 1.0.27

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.0.59 - February 07, 2023 (9.0 KB)
  2. 1.0.58 - September 07, 2022 (8.5 KB)
  3. 1.0.57 - August 15, 2021 (8.5 KB)
  4. 1.0.27 - May 31, 2017 (7.5 KB) 已废弃
显示所有 (60 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

1e320c03086050db4dfb2f2bb983e43599d8092017eb4b3d5abbad4e36d98386

下载总次数 46,251

这个版本 512

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.3.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.6.8

相关链接: