RubyGems Navigation menu

opn 1.0.15

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.0.53 - January 20, 2020 (8.5 KB)
  2. 1.0.15 - October 17, 2015 (6.5 KB) 已废弃
显示所有 (54 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

d2f992f7af245420dab839730c85adee424d68dbee0bec8278b3cdfc0620ff94

下载总次数 39,685

这个版本 828

许可:

GPL 2

需要的 Ruby 版本: >= 2.0.0

相关链接: