RubyGems Navigation menu

octicons 17.6.0

A package that distributes Octicons in a gem

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

版本列表:

  1. 18.3.0 - March 23, 2023 (202.0 KB)
  2. 18.2.0 - March 09, 2023 (201.0 KB)
  3. 18.1.0 - March 07, 2023 (199.5 KB)
  4. 18.0.0 - March 01, 2023 (198.5 KB)
  5. 17.12.0 - February 16, 2023 (197.0 KB)
  6. 17.6.0 - September 30, 2022 (185.5 KB)
显示所有 (861 个版本)

所有者:

Pushed by:

作者:

  • GitHub Inc.

SHA 256 checksum:

62a43d1976d9fc24b0cb7367b8c6326da43924f60e17d0493bd58d5a288c7213

下载总次数 2,144,904

这个版本 3,938

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: