RubyGems Navigation menu

nettica 0.4.0

A ruby client for managing nettica bulk-dns entries using the Nettica SOAP API

版本列表:

  1. 0.4.0 - March 30, 2010 (38.5 KB)
  2. 0.3.0 - July 25, 2009 (11.5 KB)
  3. 0.2.0 - July 25, 2009 (11.5 KB)
  4. 0.1.0 - July 25, 2009 (10.5 KB)

Runtime 依赖关系 (1):

所有者:

作者:

  • Matt Conway

SHA 256 checksum:

75a1d16789b2a1dd29b7ff2b5267eda1007f5ac16cd82e261648c28d2151e401

下载总次数 46,635

这个版本 35,216

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: