RubyGems Navigation menu

mustang 0.2.2

Ruby proxy library for Google V8 Javascript engine.

版本列表:

  1. 0.2.2 - April 11, 2011 (10.3 MB)
  2. 0.2.1 - April 07, 2011 (10.3 MB)
  3. 0.2.0 - April 06, 2011 (10.3 MB)
  4. 0.1.1 - April 05, 2011 (10.3 MB)
  5. 0.1.0 - April 05, 2011 (10.3 MB)
显示所有 (6 个版本)

所有者:

作者:

  • Chris Kowalik, Cubox

SHA 256 checksum:

de6f43dfb025b4d71a02528b6c2a5228c07ea51c70a0ac2ea8b773457fd0935e

下载总次数 22,071

这个版本 11,730

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: