RubyGems Navigation menu

mongo_ext 0.19.3

C extensions to accelerate the MongoDB Ruby driver. For more information about Mongo, see http://www.mongodb.org.

版本列表:

  1. 0.19.3 - April 05, 2010 (14.5 KB)
  2. 0.19.2 - April 05, 2010 (14.5 KB)
  3. 0.19.1 - March 02, 2010 (14.5 KB)
  4. 0.19 - March 01, 2010 (14.5 KB)
  5. 0.18.3 - January 25, 2010 (14.0 KB)
显示所有 (13 个版本)

所有者:

作者:

  • Mike Dirolf

SHA 256 checksum:

d686eb3010cf83b35a2a49a8e4765709019f385da10fb4a328db054c6573698a

下载总次数 195,404

这个版本 135,288

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: