RubyGems Navigation menu

mongo 2.9.0.rc0

A Ruby driver for MongoDB

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制!

安装:
=

版本列表:

  1. 2.20.0 - March 28, 2024 (1.4 MB)
  2. 2.19.3 - November 16, 2023 (1.4 MB)
  3. 2.19.2 - October 30, 2023 (1.4 MB)
  4. 2.19.1 - July 24, 2023 (1.4 MB)
  5. 2.19.0 - June 22, 2023 (1.4 MB)
  6. 2.9.0.rc0 - May 23, 2019 (544.5 KB)
显示所有版本 (共 204 个)

Runtime 依赖 (1):

bson >= 4.4.2, < 5.0.0

业主:

作者:

  • Tyler Brock, Emily Stolfo, Durran Jordan

SHA 256 校验和:

ba401766e681ab8c1e4420c7c61fc1241332ec3e7946759d0f9d8d45756ac608

下载总量 74,264,528

这个版本 3,935

许可:

Apache-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 0

需要的 RubyGems 版本: > 1.3.1

链接: