RubyGems Navigation menu

mongo 2.6.3

这个 Gem 版本已经撤回了,无法直接下载,也无法被其他 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 2.20.0 - March 28, 2024 (1.4 MB)
  2. 2.19.3 - November 16, 2023 (1.4 MB)
  3. 2.19.2 - October 30, 2023 (1.4 MB)
  4. 2.19.1 - July 24, 2023 (1.4 MB)
  5. 2.19.0 - June 22, 2023 (1.4 MB)
  6. 2.6.3 - January 22, 2019 (444.5 KB) 已撤回
显示所有版本 (共 204 个)

业主:

撤回:

作者:

  • Tyler Brock, Emily Stolfo, Durran Jordan

SHA 256 校验和:

0517116cf691ca7db5f7fddd4063d6d99583887e804f8a91b3ec2a8a416fc279

下载总量 74,338,728

这个版本 1,434

许可:

Apache License Version 2.0

需要的 Ruby 版本: >= 0

链接: